Rotterdam 19-11-2014

Algemene mededeling:

Tot onze spijt heeft Stichting Continentals.nl moeten besluiten faillissement aan te vragen.
In afwachting van de uitspraak van de Rechtbank worden alle activiteiten tot nader order opgeschort.

Eventuele dringende vragen kunnen uitsluitend worden gemaild naar vragen@continentals.nl

Het Bestuur


General Announcement:

With regret Stichting Continentals.nl had to decide for bankruptcy.
Pending the decision of the High Court all activities will be suspended until further notice.

Any urgent questions can be mailed to vragen@continentals.nl

The Board
Foto: © Jane Lasonder Photo's