Continental kids trekken veel publiek

Rotterdam- Al vanaf begonnen steeds meer kinderen mee te dansen en te zingen op concerten van de Young Continentals. Ze werden bevraagd en vertelden dat ze zo graag ook wilden optreden, choreo doen… Leen La Rivière en zijn bestuur gingen onderzoeken of er ook een Continental concept mogelijk was voor Kids in de leeftijd 8-12 jaar. Na 2 jaar experimenteren startte de eerste Continental Kids groep in Nederland in 1997. Continental Kids heeft dezelfde ingrediënten als Continentals en Young Continentals: selecteer talent, zorg voor grote motivatie, professionele begeleiding van producers, choreografen, technici, muzikale deskundigen, pedagogen… en na een week van specialistische training ging deze groep op pad en was een enorm succes. Dat trok nationaal behoorlijk wat aandacht. Al snel volgden er meer groepen. Sinds dat begin zijn er al een 18 CD’s uitgekomen, er waren meer dan 650 concerten en hadden meer dan 150.000 jonge bezoekers. Ze waren op TV, radio en vele bladen en kranten berichtten over de Continental Kids

Kids inspireren

Dit nieuwe concept inspireerde ook tot het opstarten van Continental Kids groepen in Duitsland, Frankrijk, Slowakije, Hongarije, Roemenië, de USA… Voor de deelnemers is het karaktervormend, geloofsopvoedend, een professionele podiumervaring en een positieve  invloed voor hun hele leven.

En meer:…

Ieder jaar is er een nieuw programma, gebaseerd op een THEMA, en daarvan verschijnt tenslotte ook een CD. The thema’s van vele jaren zijn te vinden op de Europese website van The Continentals: www.continentalministries.org , ga naar page 2, klik op THEMES.